Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w domu osób wymagających pomocy, poprzez wykonywanie czynności pielęgnacyjnych, gospodarczych i opiekuńczych wynikających ze stanu zdrowia chorego, m. in. takich jak:


1. przesłanie łóżka,
2. zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
3. mycie, kąpanie, czesanie i ubieranie chorego,
4. układanie chorego w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji,
5. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
6. pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
7. pielęgnacja zalecona przez lekarza,
8. zakup artykułów spożywczych i przemysłowych niezbędnych do egzystencji podopiecznego,
9. zabezpieczanie posiłków w tym co najmniej raz dziennie posiłku gorącego,
10. karmienie chorego o ile stan zdrowia wymaga tej czynności,
11. wyprowadzanie chorego na spacery,
12. utrzymywanie w czystości otoczenia chorego,
13. dokonywanie bieżących porządków w używanej przez chorego części mieszkania,
14. utrzymywanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych oraz innego sprzętu gospodarczego służącego podopiecznemu,
15. pranie bielizny osobistej (dziennej i nocnej) oraz lekkiej odzieży chorego,
16. dbanie o czystość bielizny pościelowej chorego (odnoszenie jej i przynoszenie
z punktów pralniczych),
17. palenie w piecu, przynoszenie węgla, wody, drzewa,
18. zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept lekarskich,
19. załatwianie innych spraw na życzenie chorego (np. opłacanie należności za czynsz,   rachunków za światło, gaz, telefon, abonamentu radiowo-telewizyjnego, składek ubezpieczeniowych itp.),
20. prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z chorym z wydanych pieniędzy w terminie wspólnie ustalonym,
21. organizowanie czasu wolnego (m.in. poprzez dostarczanie książek i prasy, zachęcanie do wykonywania prac ręcznych typu cerowanie, haftowanie, robienie na drutach, szydełkowanie),
22. naliczanie i rozliczanie z odpłatności za usługi opiekuńcze,
23. współpraca z rodziną i najbliższym otoczeniem.