Do zakresu działania Działu Dodatków Mieszkaniowych i Dodatku Energetycznego należy:

1.   prowadzenie postępowań i opracowywanie dokumentacji oraz przygotowywanie decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego,

2.   sporządzanie list wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego
 i przekazywanie ich do Działu Finansowo -  Księgowego,

3.   prowadzenie ewidencji osób korzystających z dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego w formie papierowej i elektronicznej,

4.   realizacja dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego,

5.   przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawie wydania decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego,

6.   sporządzanie bilansu potrzeb środków finansowych na dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny,

7.   sporządzanie i prowadzenie sprawozdawczości z zakresu dodatków mieszkaniowych
i dodatku energetycznego w tym także w formie elektronicznej,INFORMACJA 

Od dnia 1 stycznia 2014r. osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych przysługuje nowe świadczenie w formie DODATKU ENERGETYCZNEGO.

Wnioski w tej sprawie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie Plac Wolności 2 pokój nr.5 Informacje w przedmiotowej sprawie można również uzyskać pod numerem telefonu 914 187 705.