Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie

72-130 Maszewo Plac Wolności 2 tel: 91 418 74 24

INFORMACJA DLA SENIORÓW GMINY MASZEWO

Uprzejmie Państwa informujemy, w związku z ogłoszonym w roku 2020 Programem „Wspieraj Seniora” na skutek utrzymującego się stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Minister Rodziny i Polityki Społecznej podjął decyzję o przedłużeniu realizacji Programu w roku 2021, w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Realizacja Programu planowana jest na I kwartał 2021 r., z ewentualną możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju. Ta sytuacja powoduje, że Gmina Maszewo przystąpiła do kontynuowania Programu w kolejnych miesiącach I kwartału br., stąd zaprasza wszystkie osoby chętne i kwalifikujące się do pomocy o zgłaszanie potrzeb w zakresie zakupu artykułów podstawowej potrzeby.

1. Na czym polega usługa?

Usługa wsparcia polega na dostarczeniu niezbędnych produktów, w szczególności artykułów podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. Osoba wspierająca Seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.

2. Do kiedy trwa usługa?

Usługa jest realizowana do 31 grudnia 2020 roku.

3. Kto realizuje usługę?

Usługa jest realizowana przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, adres: Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo. Telefon 91 418 74 24.

4. Jak wygląda mechanizm udzielania pomocy w ramach programu?

Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu, w związku z utrzymującym się stanem epidemii, dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - 22 505 11 11.

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie kontaktuje się telefonicznie
z Seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu pomocy oraz datę.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior.

5. Kto może skorzystać z programu?

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70 rokiem życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego, ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej. Z usług nie mogą korzystać osoby po 70 roku życia, które mogą uzyskać pomoc od osób z najbliższego otoczenia, wspólnie zamieszkujących.

6. Realizacja usługi

Realizacja organizacji usługi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie odbywa
się przez 5 dni w tygodniu, w godzinach pracy Ośrodka:

  • w poniedziałki w godzinach od 8.00 – 16.00
  • od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Zgłoszenia, które wpłyną w weekend przez system CAS rozpatrywane będą w poniedziałek.

7. Czy Senior płaci za zakupy i usługę?

Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie, podczas pierwszego kontaktu z Seniorem.

8. Częstotliwość korzystania z usługi?

Usługa może być świadczona raz w tygodniu, a w sytuacjach wymagających konieczności więcej razy. Częstotliwość korzystania będzie ustalona do indywidualnych potrzeb Seniora przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie.

9. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie,
żeby poprosić o usługi w ramach programu?

Tak, jeśli Senior jest w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana
w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11.

Andżelika Retmańczyk

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w MaszewieINFORMACJA DLA SENIORÓW GMINY MASZEWO

Uprzejmie Państwa informuję, w związku z ogłoszonym Programem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie realizuje na terenie Gminy Maszewo usługę wsparcia na rzecz osób powyżej 70 roku życia.

1. Na czym polega usługa?

Usługa wsparcia polega na dostarczeniu niezbędnych produktów, w szczególności artykułów podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. Osoba wspierająca Seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.   

2. Do kiedy trwa usługa?

Usługa jest realizowana do 31 grudnia 2020 roku.

3. Kto realizuje usługę?

Usługa jest realizowana przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, adres: Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo. Telefon 91 418 74 24.

4. Jak wygląda mechanizm udzielania pomocy w ramach programu?

Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu, w związku                   z utrzymującym się stanem epidemii, dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną
w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - 22 505 11 11.

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 3.  Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie kontaktuje się telefonicznie
z Seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie
ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu pomocy oraz datę.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior.

5. Kto może skorzystać z programu?

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70 rokiem życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego, ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej. Z usług nie mogą korzystać osoby
po 70 roku życia, które mogą uzyskać pomoc od osób z najbliższego otoczenia, wspólnie zamieszkujących.

6.  Realizacja usługi

Realizacja organizacji usługi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie odbywa
się przez 5 dni w tygodniu, w godzinach pracy Ośrodka:

  • ·         w poniedziałki w godzinach od 8.00 – 16.00
  • ·         od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Zgłoszenia, które wpłyną w weekend przez system CAS rozpatrywane będą w poniedziałek.

7. Czy Senior płaci za zakupy i usługę?

Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie, podczas pierwszego kontaktu z Seniorem.

8. Częstotliwość korzystania z usługi?

Usługa może być świadczona raz w tygodniu, a w sytuacjach wymagających konieczności więcej razy. Częstotliwość korzystania będzie ustalona do indywidualnych potrzeb Seniora przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie.

9. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie,
żeby poprosić o usługi w ramach programu?

Tak, jeśli Senior jest w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana
w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności 

kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11.

 

 

Andżelika Retmańczyk

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w MaszewieSeniorze Gminy Maszewo!

Zostań w domu! Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Maszewie. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i w jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

KROK 1.

§  Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.

§  Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00

§  Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie przez system  Centralnej Aplikacji Statystycznej.

KROK 2.

§   Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie kontaktuje się z Tobą telefonicznie.
W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali, w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.

§   Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.

§   W razie wątpliwości, zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie, tel. 91 418 74 24.

KROK 3.

§  Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS w Maszewie wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.

§  Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.

§  Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:
noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

 

 

PAMIĘTAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów.