Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie

72-130 Maszewo Plac Wolności 2 tel: 91 418 74 24

Obowiązujące Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 13.06.2019 r.) do stosowania na bieżący okres,  a także na okres 2019/2020


ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW ZA MIESIĄC

_______________________________________________________________________________


PODANIE - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

_________________________________________________________________________________


WNIOSEK - ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

________________________________________________________________________________


WNIOSEK - ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

________________________________________________________________________________


WNIOSEK - O SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

________________________________________________________________________________


WNIOSEK  - O ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

________________________________________________________________________________

Wniosek -  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Załącznik do wniosku - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

________________________________________________________________________________


ZAŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI

________________________________________________________________________________


OŚWIADCZENIE - KOORDYNACJA ŚWIADCZEŃ

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze z Programu 500+ 

________________________________________________________________________________


OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHOD

______________________________________________________________________


OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY-GOSPODARSTWO ROLNE

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

OŚWIADCZENIE-WNIOSKODAWCY-GOSPODARSTWO-ROLNE

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW

_______________________________________________________________________