Do zakresu działania Punktu Interwencji Kryzysowej należy:


1. reagowanie na sygnały o przemocy i krzywdzeniu dzieci
2. kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy
3. podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej w środowisku
i uruchomienie procedur mających na celu jej powstrzymanie,
4. monitorowanie sytuacji rodzinnych, w których dochodzi do przemocy,
a w szczególności organizowanie współpracy służb
5. zbieranie i przekazywanie informacji na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie
w gminie
6. gromadzenie informacji na temat miejsc i osób oraz możliwości udzielania pomocy
w środowisku lokalnym,
7. podejmowanie działań interwencyjnych lub innych działań prewencyjnych
w sprawach, gdzie ujawniono zagrożenia przemocą w rodzinie,
8. składanie zawiadomień do Prokuratury, Sądu Rejonowego o nieprawidłowościach wykonania władzy rodzicielskiej lub znęcania się nad rodziną.

INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁAJĄCEGO PUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W STRUKTURACH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE

785 800 830Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023


Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 - 2020

Wykaz instytucji udzielajcych wsparcia osobom dotkniętym przemocy w rodzinie

Realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych


Pomoc ofiarom przemocy domowej - wykaz instytucji