Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie

72-130 Maszewo Plac Wolności 2 tel: 91 418 74 24

Maszewo, dnia 4 listopada 2021 r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

 

 

Informuję, że w wyniku otwartego naboru z dnia 3 września 2021 r.,na wolne stanowisko: Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie, nie dokonano wyboru kandydata na w/w stanowisko.

 

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru : brak ofert.


Maszewo, dnia 3 września 2021 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENT RODZINY

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie


Maszewo, 3 września 2021 r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

Informuję, że w wyniku otwartego naboru z dnia 19 lipca 2021 r., na wolne stanowisko: Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie, nie dokonano wyboru kandydata na w/w stanowisko.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru : brak ofert.


Maszewo, dnia 19 lipca 2021 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENT RODZINY

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie


Maszewo, dnia 19 lipca 2021 r.


INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

Informuję, że w wyniku otwartego naboru z dnia 4 maja 2021 r., na wolne stanowisko: Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie, nie dokonano wyboru kandydata
na w/w stanowisko.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru : brak ofert.


Maszewo, dnia 4 maja 2021 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENT RODZINY

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie


Maszewo, 4 maja 2021 r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

Informuję, że w wyniku otwartego naboru z dnia 31 marca 2021 r., na wolne stanowisko: Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie, nie dokonano wyboru kandydata na w/w stanowisko.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru : brak ofert.


Maszewo, 4 maja 2021 r.


INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO: INSPEKTOR

Informuję, że w wyniku otwartego naboru z dnia 1 kwietnia 2021 r., na wolne stanowisko: INSPEKTOR w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie, nie dokonano wyboru kandydata
na w/w stanowisko.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru : wpłynęła jedna oferta, która była niekompletna.


Maszewo, dnia 1 kwietnia 2021 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

INSPEKTOR


Maszewo, 1 kwietnia 2021 r.


INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO: INSPEKTOR

Informuję, że w wyniku otwartego naboru z dnia 22 marca 2021 r., na wolne stanowisko: INSPEKTOR w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie, nie dokonano wyboru kandydata
na w/w stanowisko.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru : brak ofert.Maszewo, dnia 31 marca 2021 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENT RODZINY

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie


Maszewo, 31 marca 2021 r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY


Informuję, że w wyniku otwartego naboru z dnia 22 lutego 2021 r., na wolne stanowisko: Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie, nie dokonano wyboru kandydata na w/w stanowisko.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru : brak ofert.
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

na usługę doradcy zawodowego
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

na usługę poradnictwa prawnego
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

na usługę psychologaMaszewo 16 stycznia 2020 rok

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO dla realizacji projektu „UMIEJĘTNOŚCI TO MOŻLIWOŚCI


Maszewo, dnia 24 grudnia 2019 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENT RODZINY

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie


Maszewo, dnia 24 grudnia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych

w okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r.,

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie


Maszewo, dnia 24 grudnia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na obsługę prawną

w okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r.

Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie


 Maszewo, dnia 05 grudnia 2019 r. 

"Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie" Maszewo, dnia 05 grudnia 2019 r. 

"Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie ogłasza nabór na stanowisko: PSYCHOLOGA w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie" Maszewo, dnia 05 grudnia 2019 r. 

"Zapytanie ofertowe na obsługę prawną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie" Maszewo, dnia 05 grudnia 2019 r. 

"Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi transportowej na dowóz pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie" Maszewo, dnia 05 grudnia 2019 r. 

"Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług informatycznych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie" Maszewo, dnia 05 grudnia 2019 r. 

"Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie" Maszewo, dnia 04 listopada 2019 r. 

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:
PRACOWNIKA SOCJALNEGO 
dla realizacji projektu „Aktywni, kreatywni – (pełno)sprawni w Gminie Maszewo 

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO


 Maszewo, dnia 30 września 2019 r. 

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:
PRACOWNIKA SOCJALNEGO
dla realizacji projektu „UMIEJĘTNOŚCI TO MOŻLIWOŚCI” Maszewo, dnia 30 września 2019 r. 

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 dla realizacji projektu „Aktywni, kreatywni – (pełno)sprawni w Gminie Maszewo” Maszewo, dnia 30 września 2019 r.

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

Informuje o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

Informuje o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 dla realizacji projektu „Aktywni, kreatywni – (pełno)sprawni w Gminie Maszewo” Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 dla realizacji projektu „Aktywni, kreatywni – (pełno)sprawni w Gminie Maszewo”Maszewo, dnia 30 kwietnia 2019 r

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE

informuje o wyniku

naboru na wolne stanowisko pracy

Specjalisty ds. kadr i płac w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

szczegóły


Maszewo, dnia 1 kwietnia 2019 r

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE

informuje o wyniku

naboru na wolne stanowisko pracy

INSPEKTORA DS. KSIĘGOWYCH w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

szczegóły
Maszewo, dnia 21 marca 2019 r

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

INSPEKTORA DS. KSIĘGOWYCH

szczegóły


Maszewo dnia 15 stycznia  2019

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie
ogłasza nabór na stanowisko:
PODINSPEKTORA ds. świadczeń alimentacyjnych
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

szczegóły


Maszewo dnia 28 grudnia   2018

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie
ogłasza nabór na stanowisko:
ASYSTENTA RODZINY
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

szczegółyMaszewo dnia 28 grudnia 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji usługi transportowej na dowóz pracowników socjalnych 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

______________________________________________________________________________________

Maszewo dnia 28 grudnia 2018

Ogłoszenie o naborze na stanowisko PSYCHOLOGA

__________________________________________________________________________________________

Maszewo dnia 28 grudnia 2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia  w trybie zapytania ofertowego na

świadczenie usług informatycznych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w MaszewieMaszewo dnia 6 listopad  2018

ZAPYTANIE CENOWE Nr 3a/EFS/2018

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia:

KOORDYNATORA w projekcie pn. „Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo”Maszewo dnia 2 listopad  2018

Ogłoszenie otwartego naboru PARTNERA 

spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1- 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizacje społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej


Maszewo dnia 2 listopad  2018

Ogłoszenie otwartego naboru PARTNERA
spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1- 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym


Maszewo dnia 07.06.2018

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko: PRACOWNIKA SOCJALNEGO w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo

szczegóły


Maszewo dnia 21.05.2018

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

szczegóły


OFERTY PRACY SKIEROWANE DO OSÓB BEZROBOTNYCH

 SZCZEGÓŁY