KIEROWNIK - Joanna Pyza
 
ZESPÓŁ FINANSOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY  - Krystyna Belka
INSPEKTOR DS. KSIĘGOWYCH – Natalia Rojek
POMOC BIUROWA - Anna Osuch
 
KOORDYNATOR Wsparcia i Pomocy Rodzinie – Ewa Pawlik


ZESPÓŁ DO SPRAW PRACY SOCJALNEJ I USŁUG POMOCY SPOŁECZNEJ
GŁÓWNY SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ – Sylwia Tutak
ASYSTENT RODZINY – Beata Susik
OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA - Ewa Żebrowska
OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA - Elżbieta Daniluk
OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA - Krystyna Juszczak


ZESPÓŁ DO SPRAW ŚWIADCZEŃ
STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY - Gabriela Tomaszczuk
SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ - Ewa Pawlik
SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ – Katarzyna Szmit
PRACOWNIK SOCJALNY – AGNIESZKA WIŚNIEWSKA
 
KOORDYNATOR Realizacji Świadczeń Rodzinnych - Ewa Przybysz


ZESPÓŁ DO SPRAW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
INSPEKTOR DS. REALIZACJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH – Ilona Kulda
INSPEKTOR  DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH– Małgorzata Paczos
POMOC ADMINISTRACYJNA – Magdalena  Ronowicz
PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH – Kinga Rutkowska
 
ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC – Joanna Olszewska
PSYCHOLOG - ANNA KURNATOWSKA
SEKRETARKA - Paulina Malant
INFORMATYK - Ireneusz Chwiałkowski
 
PRZEWODNICZĄCA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO – Ewa Pawlik