Program „Dobry Start” na nowych zasadach

Od 1 lipca 2021 roku zmieniają się zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie jak dotychczas Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie.

Nie zmienia się jednak fakt, że wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online: 

  • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
  • przez bankowość elektroniczną,
  • przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada 2021 roku.Informacja dla osób ubiegających się o świadczenie Dobry Start

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż realizacją zadania pn. „Dobry start” w Gminie Maszewo zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku w kwocie 300,00 zł na rozpoczynający rok szkolny

- dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20 roku życia

- dziecko lub osobę uczącą się legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej                            w Maszewie. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują na wniosek rodzica, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej albo osoby uczącej się raz w roku na dziecko.

Wnioski o ustalenie prawa do dobrego startu można składać:

- od 01 lipca 2020r. za pośrednictwem:

·      Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)

·      Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/);

·      Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);

·      bankowości elektronicznej

- od 1 sierpnia 2020r w formie papierowej w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

 Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2020r

Ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy. Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, świadczenie będzie wypłacone najpóźniej do końca września 2020r.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.