Informacja dla osób ubiegających się o świadczenie dobry start

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż realizacją zadania pn. „Dobry start” w Gminie Maszewo zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku w kwocie 300,00 zł na rozpoczynające rok szkolny dziecko do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej                   w Maszewie. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują na wniosek matki, ojca, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej albo osoby uczącej się.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca 2018 online za pośrednictwem strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2018 drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie, według harmonogramu pracy Punktu Przyjmowania Wniosków zamieszczonego na stronie internetowej https://ops.maszewo.pl/

 Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018r

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu i sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września 2018r