Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168) Tekst ujednolicony-stan na 22.08.2005r
 
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Tekst ujednolicony -stan na 09.01.2009r.
 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. 1974 nr 14 poz. 85) Tekst ujednolicony - stan na 24.02.2009r.
 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach Tekst ujednolicony - stan na 02.02.2009r.
 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r.r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635) - Tekst ujednolicony - stan na 26.02.2009r