Świadczenia Rodzinne

- Ważne informacje

Przyjmowanie interesantów w sprawie wydawania i przyjmowania wniosków na zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne odbywa się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie, Plac Wolności 2 -Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimen-tacyjnych od poniedziałku do piątku:

-w godzinach od 8.00 do 16.00 w poniedziałki,

-w godzinach od 7.30 do 15.30 od wtorku do piątku.

Tel/fax 0-91 418 - 74 - 24 wew. 12

Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie z okazji XXII Międzynarodowego Dnia Walkiz Ubóstwem w dniach 16 i 19 października 2009r. w centrum Maszewa iprzy centrach handlowych prowadził wśródmieszkańców akcję informacyjną polegającą na kolportowaniu ulotek zawierających dane teleadresowe instytucji zajmujących się niesieniem pomocy osobom ubogim i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Równocześniebył promowany projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie, ośrodkami pomocy społecznej powiatu goleniowskiego i Powiatowym Urzędem Pracy pn. "Zbezradności do aktywności", którego beneficjentami są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (niepełnosprawne, bezrobotne, usamodzielniani wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych) poprzez rozdawanie przez osoby biorące udział w akcji materiałów promocyjnych (torby,ołówki, długopisy).

W celu propagowania Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem na terenie Gminy Maszewo, Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie w dniu 25 września2009r. wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie projektu, który - pod warunkiem uzyskania dofinansowania - będzie w roku 2010 realizowany na terenie naszej Gminy w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem iWykluczeniem Społecznym w Polsce. Wniosek jest na etapie oceny formalnej.

Prawo do zasiłku rodzinnego i do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy, który rozpoczął się w dniu 1 września2008 r. został przedłużony do dnia

31 października 2009 r.

Od 01 listopada 2009 roku zmienia się

terminrozpoczęcia i zakończenia okresu zasiłkowego. Okres zasiłkowy będzie zaczynał się dnia 1 listopada i trwał do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeńrodzinnych.

Wnioskiw sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2009/2010 będą przyjmowane od dnia 1 września 2009 r.,

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.