Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Osoby zainteresowane ustaleniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 mogą składać właściwe wnioski w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

W okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalane będzie na podstawie dochodu rodziny z roku kalendarzowego 2018  po uwzględnieniu ewentualnych zmian tj. dochodu uzyskanego/utraconego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkow są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie z dniem 1 sierpnia 2019 zorganizowany zostanie Punkt Przyjmowania Wniosków, który będzie funkcjonował według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej https://ops.maszewo.pl/

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października 2019

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek     wraz  z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2019 do dnia 30 września 2019, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2019r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 października 2019 do dnia 31 października 2019, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2019r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek  wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 do dnia 30 listopada 2019, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia 2020

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019 do dnia 31 stycznia 2020, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje    do ostatniego dnia lutego 2020

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: