Do zakresu działania Punktu Interwencji Kryzysowej należy:


1. reagowanie na sygnały o przemocy i krzywdzeniu dzieci
2. kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy
3. podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej w środowisku
i uruchomienie procedur mających na celu jej powstrzymanie,
4. monitorowanie sytuacji rodzinnych, w których dochodzi do przemocy,
a w szczególności organizowanie współpracy służb
5. zbieranie i przekazywanie informacji na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie
w gminie
6. gromadzenie informacji na temat miejsc i osób oraz możliwości udzielania pomocy
w środowisku lokalnym,
7. podejmowanie działań interwencyjnych lub innych działań prewencyjnych
w sprawach, gdzie ujawniono zagrożenia przemocą w rodzinie,
8. składanie zawiadomień do Prokuratury, Sądu Rejonowego o nieprawidłowościach wykonania władzy rodzicielskiej lub znęcania się nad rodziną.

INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁAJĄCEGO PUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W STRUKTURACH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE


W Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie funkcjonuje dodatkowy numer telefonu pod który można kontaktować się w sprawach interwencyjnych po godzinie 15.30, którego obsługą zajmuje się Koordynator Punktu Interwencji Kryzysowej.

 

502 778 721Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 - 2020