Maszewo, dnia 10.03.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza  otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Koordynator Zespołu Administracyjno – Finansowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

pobierz szczegóły

Maszewo, dnia 10.03.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza  otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Koordynator Zespołu Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

pobierz szczegółyOFERTY PRACY SKIEROWANE DO OSÓB BEZROBOTNYCH

 SZCZEGÓŁY