KIEROWNIK

mgr inż. Andżelika

Retmańczyk

Tel. 914187387 wew. 16

Pokój Nr 3


DZIAŁ OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ i SPRAW

 PRACOWNICZYCH

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Ireneusz Chwiałkowski - informatyk (e-mail: ireneuszchwialkowski@o2.pl)

Tel. 914187424 wew. 15

Pokój Nr 5


DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Elźbieta Grzesik  -  Główna Księgowa

Tel. 914187705 wew. 11

Pokój Nr 1


DZIAŁ DIAGNOZY

ŚRODOWISKOWEJ

Ewa Romasłowska - pracownik socjalny

Gabriela Tomaszczuk - st. pracownik socjalny

Barbara Jackowiak - st. pracownik socjalny

Tel. 914187705 wew. 10

Pokój Nr 4


DZIAŁ REALIZACJI ŚWIADCZEŃ

Krystyna Juszczak - st. inspektor 

Tel. 914187705 wew 11 

Pokój Nr 1


DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ALIMENTACYJNYCH

mgr  Ewa Przybysz - inspektor ds. świadczeń alimentacyjnych

Monika Ferensztajn - inspektor ds. świadczeń rodzinnych

Tel. 914187424 wew.12

Pokój Nr 2


DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH 

Barbara Jackowiak  -  st. pracownik socjalny 

Ewa Żebrowska  -  opiekunka środowiskowa 

Katarzyna  Dworak - młodszy opiekun

Tel. 914187705 wew. 10

Pokój Nr 4DZIAŁ WSPARCIA RODZINY 

Tel. 914187424 wew.14

Pokój Nr 4a


 

PROGRAM OPERACYJNY  KAPITAŁ LUDZKI

Elżbieta Grzesik - księgowa projektu

mgr Ewa Pawlik - pracownik socjalny 

Tel. 914187424 wew.14

Pokój Nr 4a