KIEROWNIK - Andżelika Retmańczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA  - Elżbieta Grzesik

                                                                                                                                             

KOORDYNATOR  Zespołu Wsparcia i Pomocy Rodzinie - Beata Baryluk-Starczewska

STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY - Gabriela Tomaszczuk

PRACOWNIK SOCJALNY - Ewa Pawlik

PRACOWNIK SOCJALNY - Jolanta Awłas

PRACOWNIK SOCJALNY - Paulina Kędzia-Ługowska

ASYSTENT RODZINY - Justyna Rąbalska

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA - Ewa Żebrowska

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA - Elżbieta Daniluk

PSYCHOLOG - Anna Bielida

PRAWNIK - Wojciech Filochowski

INFORMATYK - Ireneusz Chwiałkowski

PRACOWNIK GOSPODARCZY - Iwona Wikowska

 

KOORDYNATOR Zespołu Administracyjno-Finansowego - Ewa Przybysz

STARSZY INSPEKTOR - Krystyna Juszczak

STARSZY INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH - Monika Ferensztajn

INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH - Magdalena Krause-Firka

INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH - Małgorzata Jaskólska