KIEROWNIK - Andżelika Retmańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY - Krystyna Belka


KOORDYNATOR Wsparcia i Pomocy Rodzinie – Magdalena Krause-Firka


ZESPÓŁ DO SPRAW PRACY SOCJALNEJ I USŁUG POMOCY SPOŁECZNEJ

GŁÓWNY SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ – Sylwia Tutak

ASYSTENT RODZINY - Justyna Rąbalska

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA - Ewa Żebrowska

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA - Elżbieta Daniluk

ZESPÓŁ DO SPRAW ŚWIADCZEŃ

STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY - Gabriela Tomaszczuk

PRACOWNIK SOCJALNY - Ewa Pawlik

REFERENT DS. REALIZACJI ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ – Ilona Kulda


KOORDYNATOR Realizacji Świadczeń Rodzinnych - Ewa Przybysz


ZESPÓŁ DO SPRAW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH – Katarzyna Kostrzanowska

INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – Małgorzata Jakubiak

INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH - Małgorzata Jaskólska


ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

STARSZY INSPEKTOR - Beata Baryluk-Starczewska

PSYCHOLOG - Anna Bielida

PRAWNIK - Wojciech Filochowski

INFORMATYK - Ireneusz Chwiałkowski

PRACOWNIK GOSPODARCZY - Iwona Wikowska