KIEROWNIK - Andżelika Retmańczyk

 

ZESPÓŁ FINANSOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY  - Krystyna Belka

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWYCH – Natalia Rojek

 

KOORDYNATOR Wsparcia i Pomocy Rodzinie Ewa Pawlik

ZESPÓŁ DO SPRAW PRACY SOCJALNEJ I USŁUG POMOCY SPOŁECZNEJ

GŁÓWNY SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ – Sylwia Tutak

ASYSTENT RODZINY – Alina Sanojca

ASYSTENT RODZINY – Beata Susik

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA - Ewa Żebrowska

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA - Elżbieta Daniluk

ZESPÓŁ DO SPRAW ŚWIADCZEŃ

STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY - Gabriela Tomaszczuk

PRACOWNIK SOCJALNY - Ewa Pawlik

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ Katarzyna Szmit

PRACOWNIK SOCJALNY AGNIESZKA WIŚNIEWSKA

 

KOORDYNATOR Realizacji Świadczeń Rodzinnych - Ewa Przybysz

ZESPÓŁ DO SPRAW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

STARSZY REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH WYCHOWAWCZYCH Ilona Kulda

PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH WYCHOWAWCZYCHMałgorzata Paczos

POMOC ADMINISTRACYJNA – Magdalena  Ronowicz

PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH – Kinga Rutkowska

 

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC – Joanna Olszewska

PSYCHOLOG - ANNA KURNATOWSKA

PRAWNIK - JURAND ŻELAZNY

INFORMATYK - Ireneusz Chwiałkowski

 

PRZEWODNICZĄCA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO – Ewa Pawlik