Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie

72-130 Maszewo Plac Wolności 2 tel: 91 418 74 24

Maszewo, dnia 26 października 2017r

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

INSPEKTORA DS. REALIZACJI ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

"Ogłoszenie"

________________________________________________________________________


Maszewo, dnia 31 sierpnia 2017r.

O G Ł O S Z E N I E

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE

pobierz szczegóły


Maszewo, dnia 20 września 2017r.

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE

informuje o wyniku

naboru na wolne stanowisko pracy

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

pobierz szczegóły

Maszewo, dnia 31 sierpnia 2017r.

O G Ł O S Z E N I E

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE

pobierz szczegóły


Maszewo, dnia 21 kwietnia 2017r.

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE

informuje o wyniku

naboru na wolne stanowisko pracy

INSPEKTOR w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

pobierz szczegóły

Maszewo, dnia 5 kwietnia 2017r.

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE

informuje o unieważnieniu

naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Koordynator Zespołu Administracyjno – Finansowego

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

pobierz szczegóły


Maszewo, dnia 31 marca 2017r.

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE

informuje o wyniku

naboru na wolne stanowisko pracy

Koordynator Zespołu Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

pobierz szczegóły


INFORMACJA DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH POMOCY
I WSPARCIA W OKRESIE ZIMY


W związku z panującymi trudnymi warunkami atmosferycznymi Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie świadczy pomoc osobom bezdomnym, ubogim, starszym i niepełnosprawnym w formie schronienia, posiłku, ubrania  z terenu Gminy Maszewo.

W związku z możliwością wystąpienia zagrożeń, z którymi w czasie zimy mogą być dotknięte ww. osoby, należy takie przypadki zgłaszać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie telefonicznie:

91 418-74-24

91 418-77-05

91 418-74-24

lub bezpośrednio w siedzibie Ośrodka, Pl. Wolności 2,  72-130 Maszewo.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie Informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dotyczącego przewozu pracowników socjalnych w ramach realizacji zadań na rzecz klientów Ośrodka

pobierz szczegóły

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie Informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dotyczącego świadczenie usługi psychologicznej na rzecz mieszkańców Gminy Maszewo, w Punkcie Interwencji Kryzysowej

pobierz szczegóły

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie Informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dotyczącego obsługi prawnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

pobierz szczegóły

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie, Pl. Wolności 2 72-130 Maszewo

zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiot zamówienia:

Obsługa informatyczna oraz administrowanie siecią komputerową Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie.

pobierz szczegóły ZAPYTANIE CENOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie, Pl. Wolności 2 72-130 Maszewo

zaprasza do złożenia oferty na:

Przewóz pracowników socjalnych w związku z realizacją zadań w środowisku na rzecz klientów ośrodka.

pobierz szczegóły 

Maszewo 27.10.2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie  realizował w okresie od maja 2015 do czerwca 2016 roku Podprogram 2015 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

szczegóły


 Maszewo, dnia   11 lutego 2016r.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

Informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dotyczącego świadczenie usługi  psychologicznej  na rzecz mieszkańców Gminy Maszewo, w Punkcie Interwencji Kryzysowej.

pobierz szczegóły pdfMaszewo, dnia   11 lutego 2016r.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

Informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dotyczącego obsługi prawnejOśrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

pobierz szczegóły pdf


Maszewo, dnia   5 lutego 2016r.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

Informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dotyczącego świadczenie obsługi informatycznej oraz administrowanie siecią komputerową Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie 

pobierz szczegóły pdfZAPYTANIA OFERTOWE 

na stanowisko:   

                                PSYCHOLOG - pobierz doc

                                RADCA PRAWNY  - pobierz doc

                               

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

mgr inż. Andżelika Retmańczyk 


KOMUNIKAT

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr  4/2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie z dnia 23 października 2015r.

 

w dniu 24 grudnia 2015r Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie będzie nieczynny


Informacja nt. projektu "Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015" współfinansowanego ze środkow Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

pobierz szczegóły pdf.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

Informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia szkolenia z zakresu przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy

pobierz szczegóły pdf.


Maszewo  05.08.2015

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

Informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia indywidualnego szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego z wykorzystaniem pracy metodą coachingu

pobierz szczegóły pdf.

Maszewo  05.08.2015

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

Informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia szkolenia pn. "Pracownik remontowo-budowlany robót wykończeniowychw budownictwie"

pobierz szczegóły pdf.Maszewo, dnia 22 czerwiec 2015 r.

OGŁOSZENIE

Realizacja zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej potrzebującym

realizowanego w  Podprogramie 2015

Szczegóły pdf

Maszewo, dnia 29 czerwiec 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia kursu szkoleniowego pn. „Pracownik remontowo-budowlany robót wykończeniowych w budownictwie”

Szczegóły pdf


ZAPYTANIE OFERTOWE

Maszewo, dnia 29 czerwiec 2015 r.

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia 80 godzin indywidualnego szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego z wykorzystaniem pracy metodą coachingu.

Szczegóły pdf


Maszewo, dnia 29 czerwiec 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia z zakresu przestrzegania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Szczegóły pdf


Maszewo, dnia 11maja 2015 r

Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie w związku z realizacją

„Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 r.” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENTA RODZINY w ramach umowy zlecenie

pobierz szczegóły


Maszewo, dnia 20 października 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Składam zapytanie ofertowe przedmiotem, którego jest przeprowadzenie warsztatów z zakresu skutecznego zastępowania agresji i niepożądanych zachowań w rodzinach zagrożonych problemem przemocy z Gminy i Miasta Maszewo w okresie od listopada do grudnia 2014r.

pobierz szczegóły doc

     

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

mgr inż. Andżelika Retmańczyk 


ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia szkolenia pn. „Edukacja finansowa"

pobierz szczegóły pdf

mgr inż. Andżelika Retmańczyk 

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

data  zamieszczenia  27.06.2014ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia szkolenia pn. „Szkoła dia rodziców"

pobierz szczegóły pdf

mgr inż. Andżelika Retmańczyk 

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

data  zamieszczenia  23.06.2014OFERTY PRACY SKIEROWANE DO OSÓB BEZROBOTNYCH

PO SZCZEGÓŁY PRZEJDŹ DO ZAKŁADKI OFERTY PRACY

KLIKNIJ TUTAJ


ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia poradnictwa prawnego

pobierz szczegóły pdf

mgr inż. Andżelika Retmańczyk 

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

data  zamieszczenia  25.04.2014


OFERTA PRACY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie w związku z realizacją „Programu asystent rodziny i koordynator rodziny zastępczej na rok 2014 r." Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY w ramach umowy zlecenie

pobierz szczegóły pdf

mgr inż. Andżelika Retmańczyk 

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

data  zamieszczenia  03.04.2014


Projekt systemowy

Projekt systemowy „Z bezradności do aktywności” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

czytaj więcej 

pobierz szczegóły doc.

mgr inż. Andżelika Retmańczyk 

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

data  zamieszczenia  02.04.2014


Zapytanie ofertowe 

Składam zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia 10 godzin zegarowych poradnictwa prawnego adresowanego do uczestnikow projektu systemowego ,.Z bezradności do aktywności" współfinansowanego ze środkow publicznych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pobierz szczegóły pdf

mgr inż. Andżelika Retmańczyk 

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

data  zamieszczenia  01.04.2014


Zapytanie ofertowe 

W związku z realizacją przez tut. Ośrodek projektu systemowego "Z bezradnosci do aktywnosci" współfinansowanego ze środków publicznych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skladam zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia następujących szkoleń:

"Edukacja finansowa"

"Szkoła dla rodziców"

pobierz szczegóły pdf

mgr inż. Andżelika Retmańczyk 

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

data  zamieszczenia  01.04.2014OPS Maszewo dnia, 2 stycznia 2014

OGŁOSZENIE    

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie informuje, że w okresie jesienno-zimowym na obszarze Gminy Maszewo świadczy pomoc dla osób bezdomnych, ubogich, starszych i niepełnosprawnych.

      W zawiązku z możliwością wystąpienia zagrożeń, którymi w czasie zimy mogą być dotknięte w/w osoby, Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie zwraca się z prośbą o zgłaszanie takich przypadków z terenu Gminy Maszewo pod numerami telefonów:   0 91 418-74-24 wew. 12 ,  0 91 418-77-05 wew. 11, 0 91 418-74-24 wew.14 lub bezpośrednio w siedzibie Ośrodka, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo.

      

Każda z osób dotkniętych tragicznymi skutkami

 zimy może uzyskać pomoc w formie 

schronienia, posiłku.

Pobierz ogłoszenie 


ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOT. WYNAJMU SALI 

Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej w Maszewie informuje o rozstrzygnieciu zapytania ofertowego dot. wynajmu sali

pobierz pdf.


INFORMACJA 

Od dnia 1 stycznia 2014r. osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych przysługuje nowe świadczenie w formie DODATKU ENERGETYCZNEGO.

Wnioski w tej sprawie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie Plac Wolności 2 pokój nr.5 Informacje w przedmiotowej sprawie można również uzyskać pod numerem telefonu 91 41 87 705.


Zapytanie ofertowe 

Składam zapytanie o wynajem sali w celu realizacji zajęć dla uczestników projektu z "Bezradności do Aktywności"

współfinansowanego ze środków publicznych Unii Europejskiej. 

Pobierz szczegóły zamówienia pdf


mgr inż. Andżelika Retmańczyk 

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

data  zamieszczenia  08.01.2014


Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej w Maszewie

informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia szkolenia pn. „Szkoła dla rodziców".

pobierz pdf "Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej w Maszewie

informuje o rozstrzygnieciu zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia szkolenia pn. „Edukacja finansowa".

pobierz pdf „Edukacja finansowa"data zamieszczenia 23.09.2013.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia szkolenia

pn. „Trening twórczego myślenia”

Trening twórczego myslenia pobierz pdf.
KIEROWNIK 

OŚRODKA  POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE 

mgr inż. Andżelika Retmańczyk 


data zamieszczenia 22-08-2013


Maszewo 26.06.2013  .

Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie

Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo

tel./fax (091)4187424, tel. (091)4187387

Projekt systemowy „Z bezradności do aktywności” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową nr: UDA-POKL.07.01.02-32-010/08-00 z dnia 19.05.2008 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            W związku z realizacją przez tut. Ośrodek projektu systemowego „Z bezradności do aktywności” współfinansowanego ze środków publicznych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego składam zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia następujących szkoleń dla uczestników w/w projektu:

1.      „Edukacja finansowa” – nauka gospodarowania budżetem domowym: grupa szkoleniowa 10 osób, wymiar szkolenia od 25 do 30 godzin zegarowych, wynajem pomieszczenia na realizację zajęć na terenie miasta Maszewo, poczęstunek w trakcie zajęć (kaw, herbata, ciastka itp.), usługa trenerska wraz z materiałami szkoleniowymi i materiałami do ćwiczeń, sporządzanie dokumentacji potwierdzającej odbycie zajęć i innej niezbędnej wskazanej przez zleceniodawcę w trakcie trwania szkolenia, zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:30, przewidywany termin szkolenia w okresie od sierpnia do listopada 2013 r.

2.      „Szkoła dla rodziców” – podwyższenie kompetencji wychowawczych rodziców: grupa szkoleniowa 10 osób, wymiar szkolenia od 25 do 30 godzin zegarowych, wynajem pomieszczenia na realizację zajęć na terenie miasta Maszewo, poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, ciastka itp.), usługa trenerska wraz z materiałami szkoleniowymi i materiałami do ćwiczeń, sporządzanie dokumentacji potwierdzającej odbycie zajęć i innej niezbędnej wskazanej przez zleceniodawcę w trakcie trwania szkolenia, zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:30, przewidywany termin szkolenia w okresie od sierpnia do listopada 2013 r.

3.      „Trening twórczego myślenia” – skierowany do dzieci uczestników projektu: dwie grupy szkoleniowe od 12 do 15 osób w przedziale wiekowym od 5 do 17 roku życia, wymiar szkolenia 20 godzin zegarowych dla każdej z grup, wynajem pomieszczenia na realizację zajęć na terenie miasta Maszewo, poczęstunek w trakcie zajęć (napoje, ciastka, owoce itp.), usługa trenerska wraz z materiałami do ćwiczeń, sporządzanie dokumentacji potwierdzającej odbycie zajęć i innej niezbędnej wskazanej przez zleceniodawcę w trakcie trwania szkolenia, zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:30, przewidywany termin szkolenia w okresie od lipca do sierpnia 2013 r.

            Uprzejmie proszę o przedstawienie dokumentów potwierdzających fakt posiadania uprawnień niezbędnych do przeprowadzenia w/w szkoleń oraz o dołączenie oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym zgodnego z załącznikiem nr 1 do niniejszej oferty. Wymogiem nie jest składanie ofert jednocześnie na wszystkie proponowane wyżej warsztaty.

Przy wyborze oferty będzie brana pod uwagę:

a)      terminowość wpłynięcia oferty do zamawiającego (1 pkt – a terminowe wpłynięcie oferty, 0 pkt – za wpłynięcie oferty po terminie),

b)     zgodność oferty z zapytaniem ofertowym (2 pkt – za pełną zgodność, 1 pkt – za częściową zgodność, 0 pkt – za brak zgodności),

c)      zgodność uprawnień z zakresem szkoleń (2 pkt – za pełną zgodność, 1 pkt – za częściową zgodność, 0 pkt – za brak zgodności),

W przypadku złożenia do zamawiającego ofert o identycznej wadze punktowe w celu rozstrzygnięcia będzie brana pod uwagę cena usługi (1 pkt – cena korzystna w porównaniu do oferty innego oferenta). Łącznie w ramach przyznanej punktacji będzie można uzyskać od 0 do 6 punktów, gdzie liczba 6 oznacza najwyższą ocenę, a 0 najniższą.

            Proszę o nadesłanie oferty pocztą tradycyjną, mailową lub fax-em w terminie 10 dni roboczych od daty zamieszczenia na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo, tele/fax 91 418 74 24, e-mail: projektopsmaszewo@wp.pl.

            W związku z faktem, iż tut. Ośrodek na realizację powyższych szkoleń planuje przeznaczyć kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 EURO, niniejsze zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynnowego i nie obliguje do zawarcia umowy cywilno-prawnej na jego realizację.


pobierz zapytanie ofertowe i oświadczenie pdf 

pobierz zapytanie ofertowe i oświadczenie - word doc


Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie

Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo

tel./fax (091)4187424, tel. (091)4187387

Projekt systemowy „Z bezradności do aktywności” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

zgodnie z umową nr: UDA-POKL.07.01.02-32-010/08-00 z dnia 19.05.2008r.