Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie

72-130 Maszewo Plac Wolności 2 tel: 91 418 74 24


Maszewo dnia 12 paździrnik  2018

ZAPYTANIE CENOWE Nr 3a/EFS/2018

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywni, kreatywni (pełno)sprawni w Gminie Maszewo”,

szczegóły
Maszewo dnia 10 paździrnik  2018

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

szczegółyMaszewo dnia 11 październik  2018

Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

W dniu 13 lipca 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Przedmiotowe rozporządzenie ustala nowe zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Z dniem 1 października 2018 r. obowiązuje: 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej z dotychczasowego 634 zł; 528 zł dla osoby w rodzinie z dotychczasowego 514 zł; 645 zł maksymalna kwotę zasiłku stałego z dotychczasowego 604 zł; 308 zł kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego z dotychczasowego 208 zł. Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1358/1


Maszewo dnia 23  lipca  2018

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE
informuje o wyniku
naboru na wolne stanowisko pracy
PODINSPEKTORA ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych, dobry start
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

szczegółyMaszewo dnia 04  lipca  2018

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie
ogłasza nabór na stanowisko:
ASYSTENTA RODZINY
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

szczegóły


Maszewo dnia 04  lipca  2018

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTORA ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych, dobry start, w wymiarze pełnego etatu – umowa o pracę.

szczegóły


Maszewo dnia 25.06.2018

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

szczegóły


Informacja - przyjmowanie wniosków 500+, świadczeń rodzinnych, świadczeń dobry start, świadczeń z funduszu alimentacyjnegoMaszewo dnia 07.06.2018

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko: PRACOWNIKA SOCJALNEGO w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo

szczegóły


Maszewo, dnia 28.05.2018 r.

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE

informuje o wyniku

naboru na stanowisko PSYCHOLOGA

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko została wyłoniona

Pani Anna Kurnatowska


Maszewo dnia 21.05.2018

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

szczegóły


Maszewo dnia 10.05.2018

ZAPYTANIE CENOWE Nr 8/EFS/2018 w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo

szczegóły


Maszewo dnia 19.04.2018

ZAPYTANIE CENOWE Nr 7/EFS/2018 w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo

szczegóły


Maszewo dnia 19.04.2018

ZAPYTANIE CENOWE Nr 6/EFS/2018 w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo

szczegóły


Maszewo dnia 19.04.2018

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/EFS/2018 w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo

szczegóły


Maszewo dnia 19.04.2018

ZAPYTANIE CENOWE Nr 4/EFS/2018 w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo

szczegóły


ZAPYTANIE CENOWE Nr 2/EFS/2018 w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo

szczegóły

załączniki


ZAPYTANIE CENOWE Nr 3/EFS/2018 w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo

szczegóły

załącznik nr 1

załącznik nr 2


UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA CENOWEGONA KOORDYNATORA w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo


Szanowni Państwo,


od 6 lat Fundacja Światło Dla Życia wspiera osoby z zaburzeniami odżywiania, poprzez zapewnienie im opieki wykwalifikowanych specjalistów, organizowanie grup wsparcia, turnusów terapeutycznych, czy warsztatów edukacyjnych. Z tych ostatnich w samym powiecie piaseczyńskim skorzystało prawie 400 uczniów. Jesteśmy jedynym w Polsce, profesjonalnym ośrodkiem leczącym anoreksję i bulimie, na które umiera około 22% dotkniętych tymi zaburzeniami. Tak wysoka śmiertelność to wynik nie tylko głodzeniem, ale przede wszystkim samobójstw chorych, którzy nie są w stanie poradzić sobie z nadmiarem emocji towarzyszących chorobie. Wychodząc naprzeciw osobom wymagającym wsparcia stworzyliśmy pod Warszawą stacjonarny ośrodek terapeutyczny, gdzie pod okiem specjalistów można bezpiecznie rozpocząć proces psychoterapii, będącej pierwszym krokiem do zdrowienia. W Warszawie od 4 lat pomagamy chorym w systemie ambulatoryjnym. Tam można kontynuować leczenia po wyjściu z ośrodka. Od takiej właśnie kontynuacji zależy efekt końcowy procesu zdrowienia, czyli wyzdrowienie. Nasze turnusy terapeutyczne organizowane są systematycznie. Każdy z nich trwa sześć tygodni. Teraz rozpoczęliśmy nabór na turnus terapeutyczny dla osób będących na diecie wegetariańskiej. Wiemy, że ta grupa osób również jest zainteresowana naszą terapią. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o zamieszczenie na swoich stronach plakatu (w załączniku) informacyjnego o planowanym turnusie. Liczymy na Państwa przychylność. Z poważaniem, Zespół Fundacja Światło Dla Życia.
W razie pytań jesteśmy do dyspozycji pod numerem: 513308687

www.facebook.com/FundacjaSwiatloDlaZycia/


ZAPYTANIE CENOWE NA KOORDYNATORA w projekcie pn. Aktywni, kreatywni, (pełno)sprawni w Gminie Maszewo

szczegóły

załącznik nr 1

załącznik nr 2


BIURO PROJEKTU:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo

Tel. 91 418 74 24, fax: 91 418 74 24 , e-mail: efs@ops.maszewo.pl,

Strona internetowa: www.ops.maszewo.pl


Maszewo, dnia 23 stycznia 2018r

Pismo Wicewojewody w sprawie pomocy finansowej

"Szczegóły"


Maszewo, dnia 19 08 2017r


Informacja dla wszystkich poszkodowanych gwałtownymi zdarzeniami atmosferycznymi

"Szczegóły"


Informacja dla Rolników


Maszewo 25.07.2017

Szanowni Państwo

Informacja dotycząca Programu 500+

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW 500+STAROSTA GOLENIOWSKI

informuje, że od 01.01.2016r.

Powiat Goleniowski uruchamia nieodpłatną pomoc prawną

"Szczegóły"


Maszewo 12.11.2015

Informacja dot. dystrybucji artykułów spożywczych
do osób najbardziej potrzebujących w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
realizowanego w Podprogramie 2015


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020


KARTA DUŻEJ RODZINY


Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie zaprasza rodziny wielodzietne do składania wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), w ramach którego wprowadzona została, mająca zasięg ogólnopolski Karta Dużej Rodziny.

Karta umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu. Posiadacze Karty będą mieli możliwość skorzystania ze zniżek na terenie całego kraju w m.in. sferze kulturalnej, transportowej, ulg podatkowych.

czytaj dalej ........  INFORMACJA 

Od dnia 1 stycznia 2014r. osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych przysługuje nowe świadczenie w formie DODATKU ENERGETYCZNEGO.

Wnioski w tej sprawie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie Plac Wolności 2 pokój nr.5 Informacje w przedmiotowej sprawie można również uzyskać pod numerem telefonu 91 41 87 705.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

mgr inż. Andżelika Retmańczyk