Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie

72-130 Maszewo Plac Wolności 2 tel: 91 418 74 24

________________________________________________________________________

Maszewo, dnia 21.11.2017r

UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO

INSPEKTORA DS. REALIZACJI ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

(ogłoszenie z dnia 26.10.2017r.)

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie unieważnia nabór na wolne stanowisko inspektora ds. realizacji świadczeń pomocy społecznej ze względu na zmiany organizacyjne związane ze strukturą Ośrodka i nowym pogrupowaniem zadań

________________________________________________________________________


Maszewo, dnia 8.11.2017r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

"Ogłoszenie"

"Załączniki do ogłoszenia"

________________________________________________________________________

Maszewo, dnia 03 listopada 2017r

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

INSPEKTORA DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+) I RODZINNYCH

"Ogłoszenie"

________________________________________________________________________


Maszewo, dnia 31 sierpnia 2017r.

O G Ł O S Z E N I E

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE

pobierz szczegóły

________________________________________________________________________


Informacja dla wszystkich poszkodowanych gwałtownymi zdarzeniami atmosferycznymi

pobierz szczegóły 

_________________________________________________________________________

Informacja dla Rolników

pobierz szczegóły

_________________________________________________________________________

Maszewo 25.07.2017

Szanowni Państwo

Informacja dotycząca Programu 500+

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW 500+

pobierz szczegóły

__________________________________________________________________________


STAROSTA GOLENIOWSKI

informuje, że od 01.01.2016r.

Powiat Goleniowski uruchamia nieodpłatną pomoc prawną


__________________________________________________________________________

Maszewo  12.11.2015

Informacja dot. dystrybucji artykułów spożywczych
do osób najbardziej potrzebujących w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
realizowanego w Podprogramie 2015


pobierz szczegóły

__________________________________________________________________________

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

szczegóły doc.

__________________________________________________________________________

KARTA DUŻEJ RODZINY


Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie zaprasza rodziny wielodzietne do składania wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), w ramach którego wprowadzona została, mająca zasięg ogólnopolski Karta Dużej Rodziny.

Karta umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu. Posiadacze Karty będą mieli możliwość skorzystania ze zniżek na terenie całego kraju w m.in. sferze kulturalnej, transportowej, ulg podatkowych.

czytaj dalej ........   

__________________________________________________________________________


INFORMACJA 

Od dnia 1 stycznia 2014r. osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych przysługuje nowe świadczenie w formie DODATKU ENERGETYCZNEGO.

Wnioski w tej sprawie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie Plac Wolności 2 pokój nr.5 Informacje w przedmiotowej sprawie można również uzyskać pod numerem telefonu 91 41 87 705.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

mgr inż. Andżelika Retmańczyk 

__________________________________________________________________________