Maszewo, dnia 20 września 2017r.

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE

informuje o wyniku

naboru na wolne stanowisko pracy

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

pobierz szczegóły


Informacja dla wszystkich poszkodowanych gwałtownymi zdarzeniami atmosferycznymi

pobierz szczegóły 

Informacja dla Rolników

pobierz szczegóły

Maszewo   25.07.2017

Szanowni Państwo

Informacja dotycząca Programu 500+

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW 500+

pobierz szczegóły

STAROSTA GOLENIOWSKI

informuje, że od 01.01.2016r.

Powiat Goleniowski uruchamia nieodpłatną pomoc prawną

pobierz szczegóły

Maszewo  12.11.2015

Informacja dot. dystrybucji artykułów spożywczych
do osób najbardziej potrzebujących w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
realizowanego w Podprogramie 2015


pobierz szczegółyPROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

szczegóły doc.

_____________________________________________________________________________

KARTA DUŻEJ RODZINY


Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie zaprasza rodziny wielodzietne do składania wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), w ramach którego wprowadzona została, mająca zasięg ogólnopolski Karta Dużej Rodziny.

Karta umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu. Posiadacze Karty będą mieli możliwość skorzystania ze zniżek na terenie całego kraju w m.in. sferze kulturalnej, transportowej, ulg podatkowych.

czytaj dalej ........   


INFORMACJA 

Od dnia 1 stycznia 2014r. osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych przysługuje nowe świadczenie w formie DODATKU ENERGETYCZNEGO.

Wnioski w tej sprawie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie Plac Wolności 2 pokój nr.5 Informacje w przedmiotowej sprawie można również uzyskać pod numerem telefonu 91 41 87 705.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

mgr inż. Andżelika Retmańczyk