Maszewo, dnia 21 kwietnia 2017r.

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE

informuje o wyniku

naboru na wolne stanowisko pracy

INSPEKTOR w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

pobierz szczegóły
Maszewo, dnia 5 kwietnia 2017r.

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE

informuje o unieważnieniu

naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Koordynator Zespołu Administracyjno – Finansowego

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

pobierz szczegóły


Maszewo, dnia 31 marca 2017r.

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE

informuje o wyniku

naboru na wolne stanowisko pracy

Koordynator Zespołu Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie

pobierz szczegóły


INFORMACJA DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH POMOCY
I WSPARCIA W OKRESIE ZIMY


W związku z panującymi trudnymi warunkami atmosferycznymi Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie świadczy pomoc osobom bezdomnym, ubogim, starszym i niepełnosprawnym w formie schronienia, posiłku, ubrania  z terenu Gminy Maszewo.

W związku z możliwością wystąpienia zagrożeń, z którymi w czasie zimy mogą być dotknięte ww. osoby, należy takie przypadki zgłaszać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie telefonicznie:

91 418-74-24

91 418-77-05

91 418-74-24

lub bezpośrednio w siedzibie Ośrodka, Pl. Wolności 2,  72-130 Maszewo.


Szanowni Państwo

Informacja dotycząca Programu 500+

szczegóły


Szanowni Państwo

Z dniem 1 kwietnia 2016r. wejdzie w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, określająca warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego 500zł oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Realizacja zadań niniejszej ustawy została przypisana – z mojego upoważnienia – Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie. 

szczegóły

STAROSTA GOLENIOWSKI

informuje, że od 01.01.2016r.

Powiat Goleniowski uruchamia nieodpłatną pomoc prawną

szczegóły


Maszewo  12.11.2015

Informacja dot. dystrybucji artykułów spożywczych
do osób najbardziej potrzebujących w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
realizowanego w Podprogramie 2015


pobierz szczegóły pdf.PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

szczegóły doc.

_____________________________________________________________________________

KARTA DUŻEJ RODZINY


Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie zaprasza rodziny wielodzietne do składania wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), w ramach którego wprowadzona została, mająca zasięg ogólnopolski Karta Dużej Rodziny.

Karta umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu. Posiadacze Karty będą mieli możliwość skorzystania ze zniżek na terenie całego kraju w m.in. sferze kulturalnej, transportowej, ulg podatkowych.

czytaj dalej ........   


INFORMACJA 

Od dnia 1 stycznia 2014r. osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych przysługuje nowe świadczenie w formie DODATKU ENERGETYCZNEGO.

Wnioski w tej sprawie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie Plac Wolności 2 pokój nr.5 Informacje w przedmiotowej sprawie można również uzyskać pod numerem telefonu 91 41 87 705.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie

mgr inż. Andżelika Retmańczyk